dijous, 5 de novembre de 2009

Santa Faustina incorrupta


Aprofito ara que som al costat d’aquest pati de l’església per fer-vos una pregunta¿Us imagineu una mena de sepulcre cobert de robes i daurats enmig d’un altar a un lateral de Santa Maria? ¿Podeu concebre l’adoració a un cadàver incorrupte durant anys, i després oblidat a un racó, i finalment cremat?

Potser sobti l’afirmació que Santa Faustina és patrona de Sants, fins i tot a les formiguetes de missa. Però ho és per dret propi des que Mossèn Andreu Casanovas ho deixà escrit a mitjans del segle XIX. És prou misteriós i interessant el fragment per transcriure’l. Les meves paraules serien sobreres.

“Se celebra el 7 de agost en Roma la festa de Santa Faustina, cual cos juntament ab las reliquias dels sants del any y las de alguns jesuitas, sants de ma devoció, vaig fer comprondrer en un gran reliquiari, estant jo en Roma, y me lo vas emportar jo mateix á la tornada del viatge, y después de format y fallat lo expedient en la curia eclesiástica de Barcelona per la autorisació en donarli culto publich cual document junt amb las autenticas está en lo arxiu. Vas colocar dit reliquiari en el centre inferior del altar de la Corte tenint per colaterals Sta. Teresa y Sta. Llúcia.

En lo dia de la sua instalació, habent elegit primerament miñonas administradoras de la santa, vas fer una gran funció com ho trobará tot explicat en lo llibre de la Corte de Maria que en lloch separat hià continuats los comptes de aqueixa nova adminitració de Sta. Faustina. En lo dia set de agost publicats ja en lo diumenge anterior venen á confessar las noyas. Lo mes gran obsequi que pot fer á la santa noya es que las noyas confesian y asistequian á la funció. A eix fi se avisan las costuras, y al estar llestos de confesar alomenos les mes entenimentadas allí á las 8, encesos lo major número posible de ciris que he reclamat de les devotas y administradoras; canta l’ofici. Jo no he exigit estipendi; ho fas com cosa mía en rahó de felís viatge vas tenir apesar dels grans perills del temps y dels distants llochs per on vas passar. No he pogut fins ara adquirir noticias particulars de aquesta Santa; sino que en Roma se predica de comune virginum et martirum lo dies que les mestres pies del colegi de educandas fan la festa de la sua Patrona Santa Faustina en 7 de agost.

Aixó de no tenir ningún pormenor de la sua vida y miracles me ha impedit fins ara fer uns goigs y novena per aumentar mes la devoció dels fidels en obsequi á aqueixa jove donsella y santa martir. En rahó á venerar son cos en esta iglesia y habentho jo mateix com a parroco propi portat, me crech autorisat per declarar que aixis com tenim per patró al apostol Sant Bartomeu tenim també a Santa Faustina per patrona de la parroquia de Sants y per aixó en la solemnitat de la sua instalació asistí lo cos de los Alcaldes y Ajuntament y Obrers y gran número de poble.

D’altra banda hem d’apuntar que les restes de Santa Faustina, a més de Sants, se les disputen la Basílica de la ciutat de Guanajuato, a Mèxic, on diuen que se’n conserva el cos i també el poble de Fragneto Monforte, a Itàlia.

La crema de l’església, el 1936 va destruir relíquies, altars, documents i moltes de les coses que l’església custodiava. Anterior a la crema, l’únic document que se’n conserva és el Monitor Parroquial, que encara es guarda a l’església tot i que hauria de restar a l’Arxiu Històric pel seu interès documental. Segons els responsables parroquials, el Monitor de Mossèn Casanova es trobava en el moment de la crema fora de la Parròquia, amb el que es va salvar de miracle. De Santa Faustina no en va quedar res. ¿Algú es va endur el cos, embolcallat en robes velles a corre-cuita? Ningú sap on és el cos de Santa Faustina. Potser sigui prop de casa de qualsevol de nosaltres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada